Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος  εγγραφής
για το τμημα CCNA ελήξε την Τετάρτη 4 Μαρτίου  23:59μμ.

Σας ευχαριστούμε